ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมหารือพิจารณาระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์กรทางศาสนาต่างๆ พ.ศ. 2512

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณาระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยองค์กรทางศาสนาต่างๆ พ.ศ. 2512 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ