ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ไปประดิษฐานถาวร ณ วิหารพุทธานุสรณ์ฯ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ ไปประดิษฐานถาวร ณ วิหารพุทธานุสรณ์ฯ ริมถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รูปภาพประกอบ