ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมเตรียมการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ