ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร. พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท

วันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางศรีนวล  ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูปิยธรรมบัณฑิต,ดร. พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ณ วัดวิเศษการ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ