ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนัยสถาน4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกพระสงฆ์และ พุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนัยสถาน4 ตำบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2  กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ