ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมระเบียบวาระเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระเตรียมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกรมการศาสนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๔  กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ