ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 5/2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ อดีตเอกอัครราชทูต เป็นประเทศการประชุมคณะกรรมการโครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมพระตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศน์ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ