ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายอิธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และนายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง วัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ