ข่าวสารกรมการศาสนา

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมสำนักงานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านอธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมสำนักงานมูลนิธิพุทธานุสรณ์ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และร่วมพิธีบวงสรวงเปิดอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อการมีส่วนร่วมของเครือข่ายคุณธรรม ระดับตำบล อำเภอ กับชุมชนในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
รูปภาพประกอบ