ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีเปิดงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์" ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาประธานพิธีเปิดงาน "วันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์"  ประจำปี 2563 ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์, สถาบันอัล-รอมิตี อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
รูปภาพประกอบ