ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมระเบียบวาระ การประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้ นายมานัส ทารัตน์ใจ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระ การประชุมศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ