ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณากำหนดหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล
รูปภาพประกอบ