ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในการประชุมระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมขององค์การทางศาสนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ