ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรมการศาสนาเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ