ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมการเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาเครือข่าย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดงานวันวิสาขบูชาเครือข่าย
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒
รูปภาพประกอบ