ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้
นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เข้าร่วมพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑
วันยานนาวา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ