ข่าวสารกรมการศาสนา

อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะฯ สักการะพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะ พระธรรมบัณฑิต
(อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบรอบ 83 ปี  และมอบ อุปกรณ์ ผ้าปิดปาก ถุงมืออนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 ณ วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก
รูปภาพประกอบ