ข่าวสารกรมการศาสนา

อธิบดีกรมการศาสนาพร้อมคณะฯ เข้าถวายสักการะพระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ)​ เจ้าอาวาสวัดวัดราชผาติการามวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงาน กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะ  พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนทราโภ)​ เจ้าอาวาสวัดวัดราชผาติการาม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบรอบ 77 ปี  และมอบ อุปกรณ์ ผ้าปิดปากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิค 19 ณ วัดราชผาติการาม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ