ข่าวสารกรมการศาสนา

งานการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. กรมการศาสนาโดยกลุ่มส่งเสริมงานคุณธรรมจริยธรรมส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น สพธ.ได้จัดงานการตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมชั้น 6 วัดชัยชนะสงคราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ