ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวอวยพรให้กับผู้เข้ารับโล่คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานมอบโล่และกล่าวอวยพรให้กับผู้เข้ารับโล่คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3 ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ