ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นางสุรีย์ เกาศล เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
รูปภาพประกอบ