ข่าวสารกรมการศาสนา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระบรมราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์วัคคหายุสมธัมม์ และพิธีบายศรีสู่ขวัญเฉลิมพระเกียรติสืบดวงพระบรมราชสมภพ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ