ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุถิกา อิศรางกรู ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายสุริยา วิวัฒน์กิจเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้แทนกรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ