ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมงานพิธีพระราชเพลิงศพพระครูวิสิฐเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชีพระอารามหลวง พระวิทยากรสอนศีลธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมงานพิธีพระราชเพลิงศพพระครูวิสิฐเจติยานุการ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนางชีพระอารามหลวง พระวิทยากรสอนศีลธรรม และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาคณะกรรมการการดำเนินงานการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดนางชีพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ