ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของภาครัฐ โดยมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา และข้าราชการพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ณ ห้องโถงแถลงข่าว ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ