ข่าวสารกรมการศาสนา

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ โดย สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี และร่วมบรรยายหน้าที่และภารกิจของกรมการศาสนา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ