ข่าวสารกรมการศาสนา

เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "รูปแบบและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและแนวคิดเพื่อพัฒนาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น"

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "รูปแบบและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการและแนวคิดเพื่อพัฒนาเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" ณ ห้องประชุม กรมการศาสนาชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ