ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมหารือพิจารณาให้มีการก่อตั้งองค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานประชุมหารือพิจารณาให้มีการก่อตั้งองค์การคริสตจักรเพนเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ