ข่าวสารกรมการศาสนา

ข้าถวายสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ  
อธิบดีกรมการศาสนา
  🙏เข้าถวายสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)
เนื่องในโอกาสอายุวัฒน​มงคล​ครบ​รอบ​ ๗๘ ปี    กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาส​วัด​ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ   เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก (ภาค ๘-๙-๑๐-๑๑-๑๒)   ณ วัด​ไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
รูปภาพประกอบ