ข่าวสารกรมการศาสนา

วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมาธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นายศิลป์ชัย สุนารัตน์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นำคณะเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระสุธรรมาธิบดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสภาการศึกษา
มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ