ข่าวสารกรมการศาสนา

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาหนังสือที่กรมการศาสนาจัดพิมพ์

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเนื้อหาหนังสือที่กรมการศาสนาจัดพิมพ์ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ