ข่าวสารกรมการศาสนา

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สว.)

วันนี้ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ นายประภาส แก้วสวรรค์ เข้าประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ(สว.) หมายเลข ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฝึกสมาธิโลก
รูปภาพประกอบ