ข่าวสารกรมการศาสนา

บันทึกเทปวิดีทัศน์พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) ณ มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมบันทึกเทปวิดีทัศน์พิธีดุอาอ์ขอพร (ศาสนาอิสลาม) ณ มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในพิธีศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ภายใต้งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
รูปภาพประกอบ