ข่าวสารกรมการศาสนา

แถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน – ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน”

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ จีน – ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน” โดยมีนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม นายกู้ หงซิน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ ร่วมแถลงข่าว มีนางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ณ ศูนย์การค้า ICON SIAM กรุงเทพฯ สามารถชมภาพการแถลงข่าวย้อนหลัง ได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiMCulture/videos/141834197857788/
รูปภาพประกอบ