ข่าวสารกรมการศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม(วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม(วิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ พระธรรมฐิติญาณ วัดบึงพระลานชัย ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระ แล้วรับพระราชทานฉัน ในการนี้ กรมการศาสนา โดยกองศาสนพิธีจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีไปปฏิบัติหน้าที่ และสำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มพัสดุจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถรับส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีและพระพิธีธรรม
รูปภาพประกอบ