ข่าวสารกรมการศาสนา

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะพระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) ป.ธ.๙ กรรมการมหาเถรสมาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าถวายสักการะพระธรรมปริยัติโมลี (อาทร อินทปัญโญ) ป.ธ.๙ กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบ ๖๙ ปี พรรษา ๔๗ ณ วัดบพิตรภิมุข แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
รูปภาพประกอบ