ข่าวสารกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ ร

วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดถ้ำสิงโตทอง ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและอาหารกลางวัน จำนวน ๑๕๐ ชุดแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) และบุคลากรทางการแพทย์
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ