ข่าวสารกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพื้นที่อำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข "ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" โดยถวายเครื

วันจันทร์ที่  ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่คณะสงฆ์ ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ในพื้นที่อำเภอแม่จริม  อำเภอสันติสุข  "ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" 
โดยถวายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาคณะสงฆ์ ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในสังคมไทยที่เชื่อมโยงในลักษณะของพลังบวร (บ้าน -วัด -โรงเรียน) และราชการ  
ตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด -19  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ