ข่าวสารกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเติมตู้แบ่งปัน"แบ่งปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"ได้ช่วยเหลือเหยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

 
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเติมตู้แบ่งปัน"แบ่งปันน้ำใจ" สู้ภัยโควิด-19 "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
ได้ช่วยเหลือเหยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ด้วยการนำมิติทางวัฒนธรรม น้อมนำหลักความพอเพียงและแบ่งปัน โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดอำนาจเจริญ 
สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ เครือข่ายสภาวัฒนธรรม 
คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมทั้งเครือข่ายชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย  ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 
ณ วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ