ข่าวสารกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื่นที่ประสานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ พลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดอำนาจเจริญ "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื่นที่ประสานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ 
พลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดอำนาจเจริญ "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
โดยถวายเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ศพอ. ที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
ชุมชน และเครือข่ายศพอ. ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (Covid-19) 
ณ ศพอ.วัดกุงชัย ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ และ ศพอ. วัดพระเหลาเทพนิมิต ตำบลพนา อำเภอพนา
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ