ข่าวสารกรมการศาสนา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะทำงานร่วมกับ ศพอ.วัดมุจลินทาราม "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"ลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการความช่วยเหล

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย คณะทำงานร่วมกับ ศพอ.วัดมุจลินทาราม 
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"ลงพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก ช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
และต้องการความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และนำมิติทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย การช่วยเหลือ เกื้อกูล ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน โดยใช้พลังบวร 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ร่วมกับเครือข่ายพลังบวร ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ