ข่าวสารกรมการศาสนา

นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางนริศรา วงศ์วิลัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และข้าราชการในสังกัด ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานของ ศพอ. วัดกุณฑีธาร อ.บ้านบึง

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางนริศรา วงศ์วิลัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
และข้าราชการในสังกัด ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินงานของ ศพอ. วัดกุณฑีธาร อ.บ้านบึง พร้อมมอบหนังสือ เพื่อปันการอ่าน 
โดย ผอ. ศพอ.วัดกุณฑีธาร พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร ให้การต้อนรับ 
และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” ณ ศาลาการเปรียญวัดกุณฑีธาร บ้านหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี    
กิจกรรมครั้งนี้ มีเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อ.บ้านบึง อสม. จิตอาสา อพม. และภาคเอกชน 
ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
"ภายใต้โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ