ข่าวสารกรมการศาสนา

มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ โดยคริสตจักรพระโขนง ได้ส่งมอบหน้ากากฯ และของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับพี่น้องที่อาศัยในชุมชนคลองเตย โดยมอบผ่านมูลนิธิดวงประทีปคลองเตย "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์ โดยคริสตจักรพระโขนง ได้ส่งมอบหน้ากากฯ และของใช้ต่างๆ ที่จำเป็นให้กับพี่น้องที่อาศัยในชุมชนคลองเตย โดยมอบผ่านมูลนิธิดวงประทีปคลองเตย
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#มูลนิธิคริสตจักรคณะแบ๊บติสต์
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ