ข่าวสารกรมการศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมที่เหมาะสมแก่สงฆ์

วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล ไปถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมที่เหมาะสมแก่สงฆ์
ณ วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ