ข่าวสารกรมการศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเท

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดเตรียมได้จัดเตรียมภัตตาหารเพล พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรม ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
 
 
รูปภาพประกอบ