ข่าวสารกรมการศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำเครื่องดื่ม อาหารว่าง พร้อมด้วยหนังสือธรรมะเล่มเล็ก จำนวน ๒๕๐ ชุด ในโครงการ "ส่งใจช่วยทีมแพทย์และพยาบาล" ในการเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดทำเครื่องดื่ม อาหารว่าง พร้อมด้วยหนังสือธรรมะเล่มเล็ก จำนวน ๒๕๐ ชุด ในโครงการ "ส่งใจช่วยทีมแพทย์และพยาบาล"
ในการเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
รูปภาพประกอบ