ข่าวสารกรมการศาสนา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง ในโครงการ ปันน้ำใจให้อิ่มท้อง ไปแจกให้แก่ผู้ที่กักตัวดูอาการอยู่ที่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์ก

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้จัดทำอาหารกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง ในโครงการ ปันน้ำใจให้อิ่มท้อง ไปแจกให้แก่ผู้ที่กักตัวดูอาการอยู่ที่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยในช่วงสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
"ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ