ข่าวสารกรมการศาสนา

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมร่วมใจ

วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์   
ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยพระครูวรธรรมธัช, ดร. เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ผู้นำศาสนาคริสต์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เครือข่ายศิลปิน โดยหมอลำบุญเพ็ง พระเหล็กไหล นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ หมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์  ศิลปินใหญ่ไหมไทย หัวใจศิลป์ ตัส ชนะชัย อั๋น ตุ้มโฮม และ โม ประกิจ ดวงมาลา มอบถุงยังชีพ จำนวน ๓,๐๐๐ ถุง ให้กับ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อมอบให้กับนายอำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หรือกลุ่มเปราะบางในสังคม ตามโครงการศูนย์ ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19  "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
ในการนี้ นางกมนรัตน์ สิมมาคำ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#กาฬสินธุ์
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ