ข่าวสารกรมการศาสนา

นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดลพบุรี และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอัมพวัน จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบ

วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. 
นางกฤษณา สิทธิราช วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมบุคลากรในสังกัด ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดลพบุรี และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอัมพวัน จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19 “ศพอ.ปันสุข ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” (กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ของใช้จำเป็น) ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอัมพวัน โดยได้รับความเมตตา จากพระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี (ธ) เจ้าอาวาสวัดกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย นายอำเภอเมืองลพบุรี พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก กำนันตำบลบางขันหมาก ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๓๗ คน และ ศพอ. จำนวน ๒๐ แห่ง "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CoVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#ลพบุรี
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ