ข่าวสารกรมการศาสนา

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอ

วันอังคารที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จัดโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมใจ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19  “วัฒนธรรมรวมใจ ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน”  (กิจกรรมมอบถุงยังชีพ) ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหมอนไม้ โดยได้รับความเมตตา จากพระปัญญากรโมลี ดร. เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อช่วยเหลือนักเรียนของ ศพอ. และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 รวมจำนวน ๑๑ แห่ง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด "ภายใต้ โครงการปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน"
 
#ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
#โครงการปันน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#COVID19
#อุตรดิตถ์
#องค์การศาสนา
#กรมการศาสนา
#กระทรวงวัฒนธรรม
รูปภาพประกอบ